Terve Kouvola

Työterveyshuolto

PYYDÄ TARJOUS TYÖTERVEYSHUOLLOSTA: kirsi.kinnunen@laakarikeskus.net

Kouvolan Lääkärikeskuksen työhyvinvointipalvelut tukevat yrityksesi menestymistä.

Vahvuutemme on erityisesti ennaltaehkäisevä työterveyshuolto.

Meillä työterveyshuolto toimii röntgenin, laboratorion, tutkimuspalvelujen ja hoitavan fysioterapian kanssa yhteistyössä saman katon alla.

Tarjoamme työterveyshuollon palveluja myös maa-ja metsätalousyrityksille.

Hyötyä yritykselle

  • Hyvin toimiva, monipuolinen työterveyshuolto parantaa yrityksen kustannustehokkuutta.
  • Hyvinvoivan henkilöstön kokonaistuottavuus lisääntyy tehokkaan työajan lisääntyessä.

Tulemme mielellämme kertomaan lisää toiminnastamme ja sopimaan työterveyshuoltopalveluiden järjestämisestä.

Kela korvaa työterveyshuollon kustannuksista noin puolet. Korvaushakemuksen saatte meiltä esitäytettynä.

Monipuoliset palvelut nopealla aikataululla

  • Meillä on mahdollista päästä lääkärin vastaanotolle saman päivän aikana.
  • Kattavat fysioterapiapalvelut takaavat nopean avun tuki- ja liikuntaelinoireisille.
  • Monipuoliset erikoislääkäripalvelut nopeuttavat hoitoon pääsyä ja näin vähentävät sairaspoissaoloja.

Toiminta

Työterveyshuollon onnistumisen edellytyksenä on saumaton yhteistyö asiakkaan ja Kouvolan Lääkärikeskuksen työterveyshuoltohenkilöstön välillä.

Työpaikkaselvitys

Työpaikkaselvitys on työterveyshuollon perustoiminto. Työpaikkakäynneillä selvitetään työpaikan olosuhteet sekä arvioidaan työssä esiintyviä riskejä: altisteita ja kuormitustekijöitä.

Työpaikkakäynnin perusteella arvioidaan tarve terveystarkastuksiin. Työpaikkaselvitys on jatkumo, minkä vuoksi toistuvilla käynneillä työpaikoilla täydennetään havaintoja ja tarvittaessa ajanmukaistetaan suosituksia.

Toimintasuunnitelma

Kouvolan Lääkärikeskus laatii yhteistyössä työnantajan kanssa työterveyshuollon toimintasuunnitelman, jossa yhteisesti määritetään tarpeet ja sitoudutaan tiettyyn toimintaan.

Toimintasuunnitelma käsitellään ja hyväksytään asiakasyrityksen työsuojelutoimikunnassa. Työterveyshuollosta laaditaan kirjallinen sopimus. Työterveyshuollon toimintasuunnitelma on myös kirjallinen.

Ennaltaehkäisevää työterveyshuoltoa ja sairaudenhoitoa

Toimintamme painopiste on ennaltaehkäisevässä ja työkykyä ylläpitävässä toiminnassa, sairaudenhoidon toimiessa tämän tukena.